Görme Engelliler

Yeşil Kutu Projesi Kapsamında Okulumuza Ödül

Yeşil kutu Projesi’nde Öğretmenimiz Filiz Gümüş, Su Tasarrufunu 3.Sınıf Öğrencilerine Kavratmak Adına Matematik İle İlişkilendirerek Hazırladığı Performans Görevi Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC)tarafından düzenlenen yarışmada Ödüle Layık Görülmüştür.

 

Yeşil Kutu nedir?

Yeşil Kutu, ilköğretim okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitimi seti olmakla beraber eğitimin diğer kademelerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyalidir.

Bu eğitim seti çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili belirli konulara odaklanmıştır. Yeşil Kutu; ders planları ve bilgi içeren çalışma notlarının yer aldığı bir öğretmen el kitabı, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı bir DVD, çevre konularında kapsamlı bilgilerin yer aldığı etkileşimli bir CD ve ikilem oyunlarından oluşmaktadır.

Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler oluşturma ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır.

Detaylı bilgi için www.yesilkutu.net adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Yeşil Kutu –Sürdürülebilirlik için Yeşil Fikirler- başlıklı bu uygulama kapsamında, beş yıldır Türkiye’nin her köşesinde öğrenciler ile pek çok faaliyet gerçekleştiren öğretmenlerin çalışmalarını topluma tanıtmaları ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Türkiye’de eğitim odaklı yapılan çalışmaların duyurulması planlanmış ve 1 Kasım 2012 tarihinde yarışmaya katılan öğretmenlere ödülleri verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye’nin işbirliğinde ,2005 yılından beri yürütülen Yeşil kutu Projesi’nde ‘Sürdürebilirlik için Yeşil Fikirler Yarışması’nda ilimiz Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu sınıf öğretmeni Filiz Gümüş, su tasarrufunu 3.Sınıf öğrencilerine kavratmak adına matematik ile ilişkilendirerek hazırladığı performans görevi jüri tarafından ödüle layık görülmüştür.